💱DEX Fees

รายได้จากค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์

Decentralize Exchange

เรามีแพลตฟอร์ม DeFi เป็นของตัวเองซึ่งเราพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้าง Ecosystem ของเราขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานของเรานั้นได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยวิสัยทัศน์ของเรานั้น เราต้องการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ทั้งด้านความสนุกสนาน และด้านการเงินซึ่งเราสามารถนำค่าธรรมเนียมจากธุรกรรม (Swap fee 0.1%) ในส่วนนี้เข้าไปเลี้ยงดูระบบได้อีกช่องทาง เมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นจะยิ่งทำให้ระบบของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Last updated