🏁Racecourse

การแข่งขันม้า

เกมแข่งม้า กับสนามแข่งนั้นเป็นของคู่กัน ทางทีมพัฒนาจึงอยากสร้างโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของสนามแข่งแล้วสามารถจัดการแข่งขันได้ด้วย การเป็นเจ้าของสนามแข่งนั้น แน่นอนว่าคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น แต่การที่คุณจะได้ครอบครองสนามแข่งนั้นก็ไม่ง่ายเช่นกัน

Last updated