🏘️Lands

ระบบที่ดินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเล่นเกม สำคัญไม่แพ้ม้าแข่งเลยแหละ

ที่ดินใช้สำหรับการสร้างฟาร์มเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคอกม้า อุปกรณ์การฝึกฝน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับฟาร์มของคุณ เพื่อนำรายได้เหล่านั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น

Ranch Certificate NFT

ใบรับรองฟาร์มที่จะช่วยให้คุณได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใคร ซึ่งสิทธิ์ที่ได้รับจะเป็นการลดทุกค่าธรรมเนียมภายในเกม มีจำนวนจำกัดเพียง 198 ชิ้นเท่านั้น โดย NTF นี้จะเป็น Citizen card สามารถ Equip ได้เพียง 1 ช่อง ไม่สามารถขยายเพิ่มได้ ไม่มีวันหมดอายุ และสามารถเปลี่ยนผู้ถือครองได้ Ranch Certificate ถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

Last updated