🛍️Marketplace

ตลาดกลางการซื้อขายสินค้า NFTs

Marketplace ของเรานั้นจะเป็นรูปแบบ Global Marketplace ซึ่งจะมีการขายสินค้าที่หลากหลายจากเกมภายในจักรวาล Starverse นั่นก็หมายถึงคุณสามารถนำ NFTs จากหลาย ๆ เกมของเรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ที่นี่อย่างสะดวกสบายเลยแหละ

ระบบ Marketplace ของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย และเรายังมีพื้นฐานการวางโครงสร้างระบบ Marketplace อื่น ๆ มาก่อนเราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ใช้งานของเรานั้นจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี และมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ผู้ซื้อ ฟรีค่าธรรมเนียมในการทำทุกธุรกรรมการซื้อ

ผู้ขาย จะมีค่าธรรมเนียมในการขาย 4.25% จากราคาที่ตั้งขายสินค้านั้น ๆในส่วนค่าธรรมเนียมที่เราได้จัดเก็บนั้นก็เพื่อนำไปเป็นเงินรางวัลภายในระบบ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูและระบบต่อไป ซึ่งผู้เล่นสามารถอ่านรายละเอียดการกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของค่าธรรมเนียมได้ที่นี่ลิ้งก์ต่อไปนี้

🍰Marketplace Fees

Last updated