🔗Speed Star ADS

การขายโฆษณาระหว่างการแข่งขัน

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวนั้น เราจำเป็นต้องสร้างช่องทางรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติม และอีกส่วนที่เราได้มองถึงคือการโฆษณาผ่านการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภายในเกมของเรานั่นเอง แต่การที่จะเริ่มการโฆษณาได้นั้นเราจำเป็นต้องมีฐานผู้เล่นที่มากเพียงพอเพื่อที่จะให้เหล่าสปอนเซอร์สนใจในตัวเกมของเรา ซึ่งส่วนนี้เราจำเป็นต้องขอแรงจากผู้เล่นให้ช่วยกันผลักดันเกมของเราให้เติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมายในการเริ่มโปรแกรมโฆษณานั้นเราตั้งใจจะเริ่มตอนที่มีผู้เล่น Active มากกว่า 100,000 คนต่อเดือน โดยจะเริ่มจากเรตโฆษณาในอัตราที่ถูก และค่อย ๆ ปรับระดับการโฆษณาเพิ่มขึ้นตามฐานผู้ใช้งานภายในเกมของเรา

Racecourse ADS

แผนการโฆษณาภายในเกมที่เราวางไว้ โดยจะแสดงโฆษณาในส่วนของการแนะนำม้าแข่งก่อนเริ่มแข่งขัน Full Screen view และ Embed ภายในหน้าการแข่งขันพร้อมลิ้งก์ที่สามารถกดและเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อไปยังหน้า Salepage หรือ Webpage ของสปอนเซอร์ได้อีกด้วย

การติดโฆษณากับสนามแข่งของเรานั้น สปอนเซอร์จะได้รับโปรโมทตลอดไปเนื่องจากข้อมูลการแข่งขันถูกเก็บไว้บน Blockchain ทำให้เมื่อมีการ Replay ต่าง ๆ โฆษณาของเหล่าสปอนเซอร์ที่ลงในการแข่งนั้นรายการ ๆ นั้น ๆ จะถูกแสดงอยู่ในนั้นตลอดไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

Pricing

อัตราค่าบริการตามสัดส่วนของผู้ใช้งาน เนื่องจากฐานผู้เล่นเริ่มต้นของเรานั้นอาจจะยังมีไม่มากเราจึงได้วางโครงสร้างการจัดเก็บค่าโฆษณาดังต่อไปนี้

เมื่อมีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคนเราจะใช้วิธีการปรับราคาแบบ Dynamic เป็นค่าโฆษณาจะถูกเพิ่ม $10 ทุก ๆ 100 ADS เป็นต้น

Profit sharing

การนำรายได้จากโฆษณาเพื่อนำมาจัดการส่วนแบ่งภายในเกมนั้นเราได้แยกไว้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้

แต่สุดท้ายแล้วแผนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่ชุมชนเป็นผู้ช่วยกันสร้าง

Last updated