📜How to Bet on Horse Carat

วิธีการเดิมพัน Horsecarat

 1. เชื่อมต่อกับ MetaMask Wallet ของคุณ

 2. คลิกที่ไอคอน “Horse Carat”

 3. ผู้เล่นควรศึกษากติกาการเล่นก่อนทำการเดิมพัน

 4. ผู้เล่นเลือกห้องที่ต้องการเดิมพัน

 5. ก่อนการเดิมพันคุณสามารถดู Win rate ของม้า ได้ที่นี่

 6. คุณสามารถวางเดิมพันได้ที่นี่

ข้อมูลและเงินรางวัลที่คุณจะได้รับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. หน้าถัดไปหากวางเดิมพันในช่อง Blue หรือ Red จะได้รับอัตราจ่าย 1 : 0.95 เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

 2. หากวางเดิมพันในช่อง Blue 1S หรือ Red 1S (1S : ม้าแข่งฝั่งที่วางเดิมพันต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนฝั่งตรงข้ามเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วินาที) จะได้รับอัตราจ่ายเงินรางวัล 1 : 1 ของยอดเดิมพัน เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

 3. หากวางเดิมพันในช่อง Blue 2S หรือ Red 2S (2S : ม้าแข่งฝั่งที่วางเดิมพันต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนฝั่งตรงข้าม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วินาที) จะได้รับอัตราจ่ายเงินรางวัล 1 : 1.2 ของยอดเดิมพัน เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

 4. หากวางเดิมพันในช่อง Blue 3S หรือ Red 3S (3S : ม้าแข่งฝั่งที่วางเดิมพันต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนฝั่งตรงข้าม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วินาที) จะได้รับอัตราจ่ายเงินรางวัล 1 : 1.5 ของยอดเดิมพัน เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

 5. หากวางเดิมพันในช่อง Blue 4S หรือ Red 4S (4S : ม้าแข่งฝั่งที่วางเดิมพันต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนฝั่งตรงข้าม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 วินาที) จะได้รับอัตราจ่ายเงินรางวัล 1 : 1.8 ของยอดเดิมพัน เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

Trick

ผู้เล่นสามารถอ่านตาราง Bead Road และ Big/Small ได้ที่นี่

 1. ตาราง Bead Road ผู้เล่นสามารถอ่านค่าสถิติย้อนหลังฝั่งที่ชนะในแต่ละรอบการแข่งขันซึ่งแสดงเป็นรูปเกือกม้า2สี ยกตัวอย่างเช่น หากฝั่งน้ำเงินชนะจะแสดงบน Bead Road เป็นเกือกม้าสีน้ำเงิน

 2. ตาราง Big/Small ผู้เล่นสามารถดูตารางแสดงผลสถิตม้าแข่งที่วิ่งแข่งชนะฝ่ายตรงข้าม ด้วยระยะเวลามากกว่า 3 วินาที หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะนับว่าเป็น Big และการแสดงผลจะเป็นเกือกม้าสีน้ำเงิน และถ้าหากในรอบการแข่งนั้นไม่มีม้าที่วิ่งแข่งชนะมากกว่า 3 วินาที จะถูกนับว่าเป็น Small จะมีการแสดงผลเป็นเกือกม้าสีแดง

 3. เมื่อชนะการเดิมพันในช่อง Blue หรือ Red จะได้รับอัตราจ่าย 1 : 0.95 เมื่อการเดิมพันถูกต้อง

 4. ผู้เล่นสามารถตรวจสอบผลการเดิมพันย้อนหลังได้ที่ เมนู Bet Transection

 5. รายงานการเดิมพันย้อนหลังของคุณ จะแสดงที่ Bet transection menu

 6. ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนห้องการเล่นได้ผ่านแท็ป Racecourse

Last updated