🐴Wild Horse

Wild Horse จะมีคล้ายคลึงกับม้าทั่วไป แต่จะมีบางสิ่งที่ทำให้ Wild Horse ได้รับความพิเศษมากกว่าม้าทั่วไปนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกัน

  • มีโอกาสสุ่มรับ Lv. เริ่มต้นอยู่ที่ Lv. 5 ~ 10 ตั้งแต่ได้รับเป็นรางวัล

  • สุ่มรับค่า Current stats สูงสุด 80% ของ Max stats STA SPD DEX INT รวมถึง GAT และ TMP

  • มีสิทธิ์เป็นหมัน หรือบรีดได้ 1~ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการสุ่ม

  • มีความดื้อรั้นต่างจากม้าปกติจึงไม่สามารถฝึกร่วมกับ Training Facilities

  • เติบโต และฝึกฝนด้วยตัวเองจากในป่า ดังนั้นม้าจะมีอายุอยู่ที่ 15-50 ตั้งแต่วันที่ผู้เล่นได้รับมา

โดย Wild Horse จะได้จากโหมด Wild Horse Run เท่านั้น และยังมีสิทธิ์ได้ Material เพื่อ ใช้ในการสร้าง Facility ใหม่ ๆ ขึ้นภายในฟาร์ม หรือตั้งราคาขาย NFT ใน Marketplace

Last updated