🥮Tokenomics

ภายในเกมจะมีการใช้งานทั้งหมด 3 เหรียญ คือ $JOC, $SPEED และ $STAR เข้าด้วยกัน

ภายในเกมจะใช้เหรียญหลักทั้งหมด 3 เหรียญ เพื่อให้ระบบเศรษฐศาสตร์ภายในเกมเป็นไปอย่างราบรื่น เราจึงขอแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละเหรียญดังนี้

JOC Tokens ($JOC)

เหรียญที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่น ใช้สำหรับพัฒนาตัวละครผู้เล่นเป็นหลัก เช่น เข้ารับการฝึกฝนความสามารถตามสายอาชีพ การ Downgrade Mastery Max EXP ของตัวละครเพื่อให้สามารถเก็บ EXP ให้เต็มเร็วขึ้น การ Reset Mastery สำหรับการสุ่มอาชีพพร้อมกับระดับ Mastery ทันที ใช้ในการฟื้นฟู Energy จากการทำกิจกรรมของตัวละคร ใช้เพื่อให้ได้รับ EXP เพิ่มขึ้น 2 เท่า ใช้ในการซื้อไอเทมที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นจาก Marketplace โดยกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ $JOC ในการดำเนินการ

SPEED Tokens ($SPEED)

เป็นสกุลเงินพื้นฐานที่ใช้งานภายในเกม ทุก ๆ การกระทำของผู้เล่นล้วนมีการใช้ $SPEED เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาฟาร์ม ขยายฟาร์ม อัพเกรดฟาร์ม (Ranch Development) การเลี้ยงดูม้า (Raise Horse) การจ้างผู้เล่นอื่นเข้ามาช่วยทำงานภายในฟาร์ม (Hire Player) การเดิมพันม้าในการแข่งขัน (Betting)

STAR Tokens ($STAR)

เป็น Governance Tokens ซึ่งเป็นเหรียญที่มีปริมาณจำกัดเพียง 30 ล้านเหรียญ และถูกกระจายไปยังเกมต่าง ๆ ภายในสตาร์เวิร์สของเรา นั่นก็หมายความว่าคุณสามารถใช้ $STAR ร่วมกับเกมอื่น ๆ ได้ โดยการใช้งานหลัก ๆ ของ $STAR นั้นจะเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ใน Marketplace การสร้างสินทรัพย์ประเภท NFTs ใหม่ ๆ ภายในเกม รวมถึงการถือครองเพื่อรับผลประโยชน์จากธุรกิจภายใต้จักรวาลสตาร์เวิร์สได้อีกด้วย

Last updated