🧑‍🌾Player and Jobs

อาชีพที่คุณสามารถเป็นได้ใน Speed Star

ความหลากหลายของตัวเกมเราคือ ระบบอาชีพ ที่จะช่วยสร้างมิติในการเล่น สร้างระบบนิเวศของเกมขึ้นมาให้เกิดบทบาทหน้าที่ พึ่งพาอาศัยกันและกัน รวมถึงการที่ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้ามาเล่นได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากมายในการเริ่มต้น

Player Status

ระบบสถานะของผู้เล่นภายในเกมในนั้นจะเป็นรูปแบบสถานะทางอาชีพ และความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ผู้เล่นสามารถฝึกฝนความสามารถหลักของตัวเองเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ได้ ซึ่งอาชีพต่าง ๆ ที่มีให้ฝึกฝนนั้นผู้เล่นสามารถศึกษาได้จากคู่มือได้

Career Status

ภายในเกมนั้นผู้เล่นสามารถเลือกทำกิจกรรมของอาชีพใดก็ได้ ซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีบทบาทแตกต่างกัน ความต้องการในตลาดก็แตกต่างกันตามอุปสงค์ และอุปทานภายในเกม โดยอาชีพหลัก ๆ ภายในเกมนั้นจะมีทั้งหมด 4 อาชีพคือ

JobsDescriptions

Breeder

นักเพาะพันธุ์ม้าแข่ง

Jockey

นักแข่งม้า

Trainer

ผู้ฝึกฝนม้าแข่ง

Therapist

ผู้รักษาม้าแข่ง

Training

ในโหมดการฝึกฝนนั้นก็คือ มินิเกม แน่นอนว่าเราจะสามารถเข้าฝึกฝนสายอาชีพไหนก็ได้ตามต้องการ แต่การฝึกฝนเพื่อเพิ่มค่า Player Stats นั้น คงไม่มีใครสามารถชำนาญได้ทุก ๆ อาชีพพร้อมกัน เมื่อฝึกฝนสายอาชีพ ค่าสถานะของอาชีพทั้ง 4 จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้ารับฝึกฝนที่ตรงกับสายอาชีพของผู้เล่นในปัจจุบัน จะสามารถเพิ่มค่าสถานะของอาชีพหลักของเราได้อย่างมาก และยังมีค่าสถานะของอาชีพอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการที่เป็นอาชีพที่ส่งเสริมกัน หรือบางอาชีพก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะมีบางอาชีพที่ต่อต้านกันจนถึงขั้นทำให้ค่าสถานะลดลง ทั้งนี้ ถ้าหากเข้ารับการฝึกที่ไม่ตรงกับสายอาชีพปัจจุบัน ค่าสถานะอาชีพหลักของเราจะไม่มีการเพิ่มสถานะ แต่ค่าสถานะอาชีพอื่น ๆ จะยังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดิม ส่วนนี่คือตารางค่าสถานะที่ได้จากการฝึกฝน

JobsBreederTrainerJockeyTherapist

+++

---

+

0

0

+++

---

+

+

0

+++

---

---

+

0

+++

ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกฝนนั้นจะส่งผลไปถึงกิจกรรมที่ผู้เล่นได้ทำภายในเกม เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับม้าเมื่อผู้เล่นมี Stats ที่สูงขึ้นนั่นจะทำให้ผู้เล่นทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากค่าประการณ์ที่สูงขึ้นนั่นเอง

Energy and Cooldown time

เมื่อผู้เล่นฝึกฝนตัวเองในสายงานใด ๆ แล้ว ค่าสถานะนั้นจะส่งผลให้ผู้เล่นสามารถทำกิจกรรมได้มากขึ้น โดยมีการกำหนดระดับ Player Stats ดังนี้

Player StatsEnergy

0 - 100

20 Energy

101 - 300

-

301 - 500

-

501 - 700

30 Energy

701 - 998

-

999

60 Energy

ค่า Player Stats ที่นำมาคิดนั้นจะนำค่าสูงสุดของอาชีพที่ผู้เล่นมีมาคิด ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นฝึกฝนทักษะสาย Jockey เป็นหลักระบบจะนำค่าสูงสุดจาก Jockey มาคิดเป็น Player Stats ให้ ทุก ๆ กิจกรรมของผู้เล่นจะใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง

Restore Energy

ตัวละครของผู้เล่นจะมีค่าความเหนื่อยล้าหรือเรียกว่า Energy เมื่อผู้เล่นทำกิจกรรมใด ๆ ภายในเกม ค่า Energy จะลดลง ซึ่งสามารถรอการฟื้นฟูได้เอง หรือจะใช้ $JOC เพื่อทำให้ Energy เต็มทันทีก็ได้ตามความต้องการ โดยอัตราการใช้ $JOC เพื่อฟื้นฟูจะมีดังนี้ :

ผู้เล่นสามารถกดฟื้นฟูครั้งละ 20 Energy โดยเริ่มต้นที่ 50 $JOC ซึ่งการกด Restore Energy ครั้งถัดไปจะบวกเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 $JOC (เฉพาะ Player) เช่น Max Restore 20 Energy / Times Times +1 x 50 $JOC ครั้งที่ 1 50 $JOC ครั้งที่ 2 100 $JOC ครั้งที่ 3 150 $JOC ... .. . เมื่อถึงเวลา 00:00:00 (UTC+0) ของวันใหม่ Restore Energy จะถูกรีเซ็ตให้กลับไปเริ่มต้นที่ 50 $JOC เช่นเดิม

Jobs, Mastery and EXP table

เนื่องจากตัวละครใช้ระบบที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญ (Mastery Rank) และคิดระดับ Mastery Max EXP เป็น Level ซึ่งการที่จะเก็บ EXP สามารถได้รับจากการทำกิจกรรมร่วมกับม้าไม่ว่าจะเป็นการฝึก การแข่ง การผสมพันธุ์ หรือการรักษาอาการบาดเจ็บ และความเหนื่อยล้า ล้วนแต่จะได้รับ EXP ทั้งสิ้น เมื่อได้รับ EXP จนเต็มในแต่ละครั้ง ผู้เล่นจะสามารถ Upgrade Mastery Level ได้ การ Upgrade นั้น จะเป็นการเพิ่มค่า Max EXP เข้าสู่ Level ถัดไป พร้อมกับการสุ่มอาชีพ และระดับ Mastery โดยผู้เล่นสามารถที่จะเลือก Upgrade หรือเก็บค่าเดิมไว้ก็ได้ ถ้าหากเลือก Upgrade อาชีพ และระดับ Mastery ที่ทำการสุ่มใหม่จะมาแทนที่ค่าเดิม และค่า Mastery Max EXP จะเลื่อนระดับ Level ถัดไป พร้อมกับ Max EXP ที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่วน EXP จะถูกรีเซ็ตให้เหลือ 0 เพื่อทำการเก็บ EXP ใหม่อีกครั้ง

EXPActionDowngrade

1,000

Random Jobs, Mastery

-

2,000

Random Jobs, Mastery

1 $JOC

4,000

Random Jobs, Mastery

2 $JOC

8,000

Random Jobs, Mastery

3 $JOC

16,000

Random Jobs, Mastery

4 $JOC

32,000

Random Jobs, Mastery

5 $JOC

64,000

Random Jobs, Mastery

6 $JOC

128,000

Random Jobs, Mastery

7 $JOC

256,000

Random Jobs, Mastery

8 $JOC

512,000

Random Jobs, Mastery

9 $JOC

1,024,000

Random Jobs, Mastery

10 $JOC

หากต้องการรับการสุ่มอาชีพ และระดับ Mastery อีกครั้ง ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเก็บ EXP ให้เต็มเพื่อรับการสุ่มใหม่ หรือทำการ Downgrade Mastery Max EXP เพื่อให้เก็บค่า EXP ให้เต็มเร็วขึ้น การที่จะลดค่า Mastery Max EXP นั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ $JOC ในการปรับลด ซึ่งการใช้ $JOC 1 ครั้ง ค่า Mastery Max EXP จะลดลงไป 1 ระดับ เช่น ค่า Mastery EXP มีค่า Mastery Max EXP ปัจจุบันอยู่ที่ 256,000 EXP ผู้เล่นจำเป็นต้องจ่าย 8 $JOC (ตามที่ตารางกำหนดไว้) เพื่อให้ค่า Mastery Max EXP ลดลง 1 ระดับ ค่าคงเหลือจะอยู่ที่ 128,000 EXP และค่า Mastery EXP จะถูกรีเซ็ตค่าเป็น 0 ถ้าหากต้องการที่จะลดค่า Mastery Max EXP เพิ่มอีก สามารถใช้ 7 $JOC เพื่อลดลงไปอีก 1 ระดับ ค่าคงเหลือจะลดเพิ่มไปอยู่ที่ 64,000 EXP การ Downgrade Mastery Max EXP สามารถทำได้ตามความต้องการของผู้เล่น นี่เป็นแค่ส่วนนึงของกลไกในการลดอุปทานสูงสุดของ $JOC เท่านั้น ไม่ใช่การบังคับเพื่อให้ผู้เล่นต้องทำ

ค่า Mastery EXP ของผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการทำกิจกรรม เมื่อถึงกำหนด ผู้เล่นจะได้รับการสุ่มอาชีพ และระดับ Mastery ใหม่อีกครั้ง ตัวอย่างอัตราการได้รับ EXP : EXP ของ Player จะ x100 จาก $JOC Reward ที่ได้รับ เช่น [$JOC x 100 = EXP] 1.1278 x 100 = 112.7819 หรือก็คือ EXP ที่เราจะได้รับจากการทำกิจกรรมจะเท่ากับ 112.7819 EXP

Player EXP Booster

ผู้เล่นสามารถกด EXP Booster เพื่อรับ EXP x2 โดยใช้ 50 $JOC ต่อ 1 กิจกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่เท่านั้น (เฉพาะ Player) EXP x2 (50 $JOC : Activity)

Jobs and Mastery Rank Randomness

อัตราการสุ่มอาชีพ และระดับ Mastery โดยจะสุ่มตามค่า Mastery Max EXP ปัจจุบัน ยิ่งค่า Mastery Max EXP สูงเท่าไหร่ โอกาสที่จะสุ่มได้ Mastery ระดับสูงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

EXPLevelMastery 1Mastery 2Mastery 3Mastery 4Mastery 5

1,000

0

100%

-

-

-

-

2,000

1

80%

15%

5%

-

-

4,000

2

60%

25%

15%

-

-

8,000

3

50%

40%

9%

1%

-

16,000

4

40%

40%

18%

2%

-

32,000

5

30%

45%

22%

3%

-

64,000

6

20%

34%

40%

5%

1%

128,000

7

10%

28%

50%

10%

2%

256,000

8

10%

22%

50%

15%

3%

512,000

9

10%

16%

50%

20%

4%

1,024,000

10

10%

10%

50%

20%

10%

Reset Mastery Rank

Reset Mastery Rank เพื่อให้ทำการสุ่มอาชีพและ Mastery ได้ทันทีโดยไม่ต้องเก็บ EXP และ หลังจาก Reset นั้น Level จะอยู่เท่าเดิม ซึ่งการ Reset จำเป็นต้องใช้ $JOC ในการดำเนินการ ส่วนจำนวน $JOC ที่ใช้ขึ้นอยู่กับระดับ Level ของผู้เล่น

LevelReset

0

-

1

100 $JOC

2

200 $JOC

3

300 $JOC

4

600 $JOC

5

900 $JOC

6

1,000 $JOC

7

2,000 $JOC

8

3,000 $JOC

9

4,000 $JOC

10

5,000 $JOC

Mastery Rank

ระดับความเชี่ยวชาญ Mastery Rank เมื่อผู้เล่นทำกิจกรรมใดไปเรื่อย ๆ จะได้รับค่า Mastery EXP จากการทำกิจกรรม เมื่อ Mastery EXP เต็มในทุก ๆ ครั้ง ระบบจะทำการสุ่มอาชีพ และระดับ Mastery ให้ผู้เล่น โดยผู้เล่นสามารถเลือก Upgrade หรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ ประโยชน์หลัก ๆ ของระดับ Mastery จะช่วยให้ผู้เล่นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น เช่น ลดการใช้ค่า Energy ในการทำกิจกรรมหนัก ๆ หรือเพิ่มอัตราการได้รับโบนัส เช่น การเพาะพันธุ์ม้า เมื่อได้รับ Mastery ระดับสูง ผู้เล่นก็มีโอกาสที่จะได้รับม้าระดับหายาก

Last updated