🔥JOC Reduction

การลดปริมาณเหรียญภายในเกมเพื่อรักษาอุปสงค์และอุปทาน

JOC Tokens mechanism

เนื่องจาก $JOC นั้นเป็นเหรียญที่มีจำนวนจำกัด เพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องในการแจกจ่าย ระบบจะนำ $JOC ที่ถูกใช้งานตามกลไกภายในเกมเติมกลับเข้าไปในพูลทั้งสองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้คงสภาพคล่องอยู่เสมอ

Level up your career path

เราใช้วิธีการนำ $JOC ออกจากอุปทานหมุนเวียน โดยการสร้างระบบพัฒนาตัวละครที่จะช่วยสร้างทั้งความสมดุลในการเล่น และความสมดุลในเรื่องเศรษฐศาสตร์ภายในเกมอีกด้วย ในส่วนของการฝึกตัวละครนั้นจะเป็นการเล่นผ่านมินิเกมรูปแบบต่าง ๆ และใช้ $JOC เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่นมินิเกม ซึ่งรายละเอียดของมินิเกมนั้น จะอยู่ในหมวดของ Gameplay

การฝึกฝนนั้นจะเพิ่มค่า Player Stats ให้กับตัวละครของผู้เล่น เมื่อเข้ารับการฝึกฝน ค่าสถานะของอาชีพทั้ง 4 จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีค่าสถานะใดเพิ่มขึ้น ก็จะมีทั้งค่าสถานะที่สนับสนุน ลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสมดุลต่อการเล่น ซึ่งจะใช้หลัก Quadrilema โดยแยกความชำนาญออกเป็น 4 สายอาชีพภายในเกม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Gameplay

Other JOC Use-case

กล่าวได้ว่าเหรียญนี้จะใช้สำหรับการพัฒนาตัวละครผู้เล่นเป็นหลัก เช่น เข้ารับการฝึกฝนความสามารถตามสายอาชีพ การ Downgrade Mastery Max EXP ของตัวละคร การ Reset Mastery ใช้ในการฟื้นฟู Energy ใช้เพื่อให้ได้รับค่าประสบการณ์ที่มากขึ้น โดยกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ $JOC ในการใช้งานทั้งสิ้น

Last updated