📊

Horse Status

ค่าความสามารถทางกายภาพของม้าแต่ละตัวนั้นจะมีค่าความสามารถขั้นพื้นฐานไม่เท่ากัน
ค่าความสามารถทางกายภาพของม้าแต่ละตัวนั้นจะมีค่าความสามารถขั้นพื้นฐานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความหายากของม้าแต่ละตัว ซึ่งค่าต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ และสามารถพัฒนาเลเวลเพื่อขยายขีดจำกัดการฝึกฝนได้อีกด้วย

Horse Stats

ค่าสถานะทั่วไปสำหรับการเลี้ยงดูและฝึกฝนม้า
Stats
Descriptions
Level
ระดับของม้า การเพิ่มระดับของม้านั้นจะมาจากการวิ่งแข่ง และได้รับประสบการณ์ (EXP) ซึ่งระดับเลเวลนั้นจะช่วยทำให้ผู้เล่นสามารถฝึกฝนค่าสถานะของม้าได้สูงขึ้นตามลำดับ
EXP
ม้าของผู้เล่นนั้นจะได้รับค่าประสบการณ์จากการลงสนามแข่งเท่านั้น ไม่สามารถได้รับจากการฝึก
Fatigue
ค่าความเหนื่อยล้าของม้า เมื่อม้าทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะมีค่าความเหนื่อยล้าเสมอเช่นการแข่งขัน เมื่อม้าลงสนามแข่งสิ่งที่จะได้รับนั้นคือค่าประสบการณ์ และเงินรางวัล แต่สิ่งที่ต้องเสียค่าคือความเหนื่อยล้าของม้า ซึ่งจะลดมากหรือน้อยก็อยู่ที่ระยะทางที่ม้าวิ่งแข่งรวมถึงค่าผันแปรจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นอายุของม้า หรือ Stamina เป็นต้น
Ages
อายุม้านั้นจะส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ และการเสื่อมสภาพนั้นจะทำให้การฟื้นฟูความเหนื่อยล้าใช้เวลามากขึ้น

Race Stats

ค่าสถานะที่ส่งผลต่อการแข่งขัน
Stats
Descriptions
Stamina (STA)
ค่าความแข็งแกร่ง จำเป็นมากในการวิ่งสนามที่มีระยะทางไกล ยิ่งค่าความแข็งแกร่งลดน้อยลงจนหมดนั่นจะทำให้ม้าของคุณไม่สามารถเร่งทำความเร็วในการแข่งขันได้อีก
Speed (SPD)
ค่าความเร็วพื้นฐาน ซึ่งความเร็วสูงสุดที่สามารถวิ่งได้นั้นจะมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
Dexterity (DEX)
ค่าความคล่องแคล่วที่จะช่วยให้ม้าคุณสามารถเร่งความเร็วในตอนเลี้ยวได้ดียิ่งขึ้น
Intensity (INT)
ค่าความสามารถที่จะช่วยให้ม้าของคุณมีอัตราการเร่งความเร็วได้ดีขึ้นในตอนที่กำลังจะแซงคู่แข่ง
Gate (GAT)
ค่าความสามารถในการออกตัวจากจุดเริ่มต้น ม้าของคุณสามารถออกตัวด้วยความเร็วสูงสุดได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเริ่มการแข่งขัน
Temper (TMP)
ค่าความสามารถที่ใช้ในยามฉุกเฉินที่จะมีพลังฮึดชั่วอึดใจในการเร่งความเร็วต่อเนื่องเมื่อม้าของคุณหมดพลัง
ค่าสถานะทั้งหมดนั้นจะถูกกำหนดขึ้นมาพร้อมกับม้า ซึ่งสถานะต่าง ๆ ที่ถูกสร้างออกมานั้นจะไม่มีทางที่จะมีม้าตัวใดตัวหนึ่งที่มีพลังความสามารถเต็มรอบด้าน การฝึกฝนในแต่ละสนามฝึกจะไม่มีการเพิ่มค่าสถานะพร้อม ๆ กันทั้งหมด อาจจะมีค่าสถานะที่ถูกลดทอนลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่มีทางที่จะสร้างม้าที่ทั้งแข็งแกร่งวิ่งมาราธอนได้โดยที่ไม่เหนื่อย และมีความเร็วสูงสุดตลอดเวลาได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นผู้เล่นมั่นใจได้ว่าทุก ๆ การแข่งขันนั้นมีความสมดุลอย่างแน่นอน

Class

ระยะทางการแข่งขันที่ม้าสามารถลงแข่งได้ เพราะเรามีการแข่งขันหลากหลายระยะทาง และผลตอบแทนที่แตกต่างกัน นั่นจึงทำให้เราจำเป็นต้องมีตัวควบคุมความสมดุลในการแข่งขัน โดยการจัดระดับความสามารถตามระยะทางด้วย Race Stats
Length
Minimum
400m
1 - 99
800m
100 - 249
1600m
250 - 499
3200m
500 - 799
4000m
800 - 1,199
Tournament
1,200 - 1,799
World Grand Prix
1,800+
เช่น SPD: 10, STA: 25, DEX 30, INT 10, GAT: 10, TMP, 20 ผลรวมคือ 105 นั่นหมายความว่าม้าของคุณนั้นจะสามารถลงแข่งได้แค่ระยะทาง 800m แต่จะไม่สามารถลงแข่งระยะทางอื่น ๆ ได้

Max Bonus Stats

อัตราการได้รับ Max Bonus Stats ต่อการ Level Up ของม้า การที่ม้า Level Up แต่ละครั้งจะสุ่มเลือกค่า Race Stats และ สุ่มระดับโบนัสที่จะได้รับ เช่น สุ่มได้ค่าสถานะ Speed (SPD) จากนั้นจะทำการสุ่มระดับโบนัสที่จะเพิ่มค่า Max Stats ที่สามารถฝึกได้ สมมติได้รับโบนัสระดับ B (โอกาสได้รับ 12%) จะบวกเพิ่มค่า Max Stats ให้ 12% นั่นหมายความว่า ม้าของผู้เล่นจะได้รับ Max Speed Stats +12%
Bonus
STA (25%)
SPD (25%)
DEX (25%)
INT (25%)
E (30%)
+2%
+2%
+2%
+2%
D (24%)
+4%
+4%
+4%
+4%
C (20%)
+8%
+8%
+8%
+8%
B (12%)
+12%
+12%
+12%
+12%
A (8%)
+20%
+20%
+20%
+20%
S (4%)
+24%
+24%
+24%
+24%
SS (2%)
+30%
+30%
+30%
+30%
ตารางนี้แสดงอัตราส่วนที่จะได้รับ Max Bonus Stats ที่จะเพิ่มให้กับค่า Race Stats จากการ Level Up ของม้าเท่านั้น ไม่ส่งผลถึงค่า Stats ปัจจุบัน ค่า Stats ปัจจุบันจะเพิ่มได้เมื่อมีการฝึกฝนจาก Trainer เท่านั้น และค่า Stats ที่ฝึกได้จะไม่เกินค่า Max Stats ที่มีในปัจจุบัน

Current Bonus Stats

อัตราการได้รับ Current Bonus Stats ต่อการ Level Up ของม้า การที่ม้า Level Up แต่ละครั้งจะสุ่มเลือกค่า Race Stats เฉพาะ Gate, Temper และระดับโบนัสที่จะได้รับ เช่น สุ่มได้ค่าสถานะ Temper (TMP) จากนั้นจะทำการสุ่มระดับโบนัสที่เพิ่มค่า Current Stats สมมติได้รับโบนัสระดับ S (โอกาสได้รับ 4%) จะบวกเพิ่มค่า Current Stats ให้ 24% นั่นหมายความว่า ม้าของผู้เล่นจะได้รับ Current Temper Stats +24%
Bonus
GAT (50%)
TMP (50%)
E (30%)
+2%
+2%
D (24%)
+4%
+4%
C (20%)
+8%
+8%
B (12%)
+12%
12%
A (8%)
+20%
+20%
S (4%)
24%
24%
SS (2%)
+30%
+30%
ตารางนี้แสดงอัตราส่วนที่จะได้รับ Current Bonus Stats ที่จะเพิ่มให้กับค่า Race Stats ที่ถูกสุ่มจากการ Level Up ของม้าเท่านั้น ไม่ส่งผลถึงค่า Max Stats ปัจจุบัน เพราะ Gate และ Temper ไม่สามารถเพิ่ม Max Stats ได้

Rarity Bonus, Max Stats Rate and Current Stats Rate

อัตราการได้รับโบนัส Max Stats และ Current Stats ที่ได้จากระดับความหายากต่อการ Level Up ของม้า ค่าสถานะที่จะได้รับโบนัสนี้จะเป็นค่าเดียวกับ Max Bonus Stats และ Current Bonus Stats ที่สุ่มได้
Bonus
Common
Rare
Super
Hyper
Exotic
E (30%)
+1
+2
+3
+4
+5
D (24%)
+2
+4
+6
+8
+10
C (20%)
+3
+6
+9
+12
+15
B (12%)
+4
+8
+12
+16
+20
A (8%)
+5
+10
+15
+20
+25
S (4%)
+6
+12
+18
+24
+30
SS (2%)
+7
+14
+21
+28
+35
ตัวอย่างเช่น Horse Rarity = Rare Max Bonus Stats = Speed (SPD) Random Rarity Bonus = ได้รับโบนัสระดับ A (โอกาสได้รับ 8%) Speed (SPD) +10
Current Bonus Stats = Temper (TMP) Random Rarity Bonus = ได้รับโบนัสระดับ SS (โอกาสได้รับ 2%) Temper (TMP) +14
หรือก็คือม้าของคุณอยู่ในระดับ Rare โบนัสที่ได้จากระดับความหายากคือ Max Stats +10 และ Current Stats +14

Training

การเพิ่มค่าสถานะ หรือ Stats ให้กับม้าของเรานั้น สามารถเพิ่มได้จากการฝึกฝนเท่านั้น การ Level Up จะได้รับโบนัส Max Stats เหมือนปลดล็อคพลัง ส่วนการที่จะดึงพลังออกมาใช้นั้นจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อเพิ่มค่าสถานะ ถึงจะสามารถใช้พลังของม้าได้เต็มที่ การจะฝึกนั้นทำได้จากการที่นำม้าเราไปให้ Trainer ฝึกฝน เมื่อมี Trainer ที่ดีจะทำให้ม้าของคุณเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อม้าถูกขายผ่าน Marketplace ค่าสถานะที่ถูกฝึกไว้จะถูกเริ่มต้นใหม่ คงเหลือไว้แค่ Level และ Max Stats เท่านั้น